STYRELSEN


Brålanda Företagarförening har en styrelse som består av totalt åtta ledamöter.

Försommarens försenade  årsmöte gjordes via nätet, vi har därför ingen aktuell bild på sittande styrlelse. För den som vill komma i kontakt med någon i styrelsen, eller med någon annan person som är engagerad i någon av våra kommittéer så kan ni gå in under fliken Kontakt. 

Flygbilden över Brålanda är tagen 2003 av Daniel Rydén. Den kan symbolisera två saker: Dels kan man titta på bilden och tänka sig att inom denna yta, ut i varje hörn och även långt utanför bildens kanter så finns det mängder av driftiga företagare. Det andra är att Brålanda-andan och känslan för bygden finns kvar även hos dom som har flyttat härifrån, Daniel är en av dessa personer.